Voor opdrachtgevers

World Wide Professionals is dé internationale arbeidsmarktspecialist voor technologen.
Wij hebben ons volledige toegelegd op de internationale niche-markt van Techniek en Technologie op HBO- en WO-niveau.


Bij World Wide Professionals zorgen wij ervoor dat alleen de best gekwalificeerde kandidaten voor uw specifieke vraag worden geselecteerd.
Onze jarenlange ervaring en expertise binnen de arbeidsmarkt van ingenieurs en technologen, in combinatie met onze persoonlijke en volhardende aanpak garanderen de optimale match.
Vanuit onze kantoren in Haarlem en Canterbury (UK) bedienen wij de internationale markt.
Binnen de specialisatie Techniek en Technologie kunnen wij u binnen vrijwel alle vakgebieden / sectoren van dienst zijn:

  • Bouw en Infra
  • Maak-industrie
  • Maintenance
  • Marine & Offshore
  • Energie/Utilities
  • Logistiek en Vervoer
  • Electronica

Onze meerwaarde

Onze meerwaarde kent in elk van de hierboven genoemde segmenten een ander accent.
De overeenkomst is dat wij als geen ander de wereld van de techniek van binnenuit kennen. Een wereld die zich aan kandidaat-zijde kenmerkt door eigenschappen als liefde voor het vak, een hoog arbeidsethos en het vooropstellen van bedrijfsbelang boven persoonlijk belang. Eigenschappen waar ingenieurs alom om worden geroemd. Hetgeen niet betekent dat hun competenties en ambities daar ophouden.
Wij zien het als een belangrijke taak om met u niet alleen na te gaan aan welke harde kwalificaties kandidaten moeten voldoen, maar tevens gezamenlijk vast te stellen welke aanvullende kwaliteiten gewenst zijn voor de functie. Kwaliteiten die zowel betrekking kunnen hebben op persoonlijkheidseigenschappen als op competenties.
Slechts een deel van de ingenieurspopulatie beschikt over de competenties die nodig zijn om op een hoog niveau binnen een onderneming te kunnen acteren en managen. De eisen die aan nieuwe managers worden gesteld liggen in toenemende name op het vlak van de 'soft values': mensen verbinden, strategisch denken, tactisch handelen.


Naast het snel en goed herkennen van de juiste kandidaat binnen de techniek hebben wij ook veel kennis en kunde omtrent de internationale en locale arbeidswet- en regelgeving. Dit is van grote waarde voor zowel de kandidaat als voor de klant.

Werkwijze

Om een juiste match te kunnen doen hebben wij altijd als eerste een uitgebreid intakegesprek. Het intake gesprek zal gedaan worden door een ervaren technische consultant met jarenlage ervaring in de techniek, bedrijfsleven, management en arbeidsbemiddeling. Alleen dan kunnen wij tot een optimaal beeld komen van de vacante functie. Het gesprek is ook voor u van groot belang. In het gesprek zullen wij u ook eerlijke feedback geven op het functieprofiel, het geboden salaris en de te verwachten aantallen matches in de actuele arbeidsmarkt. Ook zullen wij aangeven wat u van ons mag verwachten.
Wederzijds commitment is van groot belang voor het welslagen van een opdracht. Vrijblijvendheid blijkt een slecht fundament voor succes. Het is daarom dat wij in principe uitsluitend opdrachten aannemen die een bepaald commitment vastleggen. Wij werken o.a. volgens methoden die bekend zijn in de markt van arbeidsbemiddeling, waaronder: detachering, deta/vast of search. Maar het liefst maken wij een overeenkomst die klant specifiek is.

Om het functieprofiel optimaal onder de aandacht van potentiële kandidaten te brengen, maken wij gelijktijdig gebruik van meerdere wervingsmiddelen, zoals onze netwerken en kandidatenbestanden, personeelsadvertenties, social media en direct- of executive search. Inmiddels door de jaren heen hebben wij een netwerk opgebouwd van enkele tienduizenden potentiële kandidaten. Voor iedere vacature wordt de meest optimale combinatie ingezet.
Wij nodigen de best geschikte kandidaten uit en beoordelen hen op kennis, ervaring en competenties, maar hebben ook een scherp oog voor de persoonlijke kwaliteiten van de kandidaat. De door ons geselecteerde kandidaten worden aan u voorgesteld op basis van hun originele CV en een door de consultant opgestelde persoonlijke rapportage. De resultaten van de door de kandidaten afgelegde persoonlijkheidstest worden meegenomen in deze rapportage.
In de eindfase ondersteunen wij u graag met advies bij de onderhandelingen over de arbeidsvoorwaarden.